Rokitno, dnia 11.12.2012

                 

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Rokitno 2, 74-304 Nowogródek Pomorski

 Telefon 604 44 90 30

Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych

i Administracji

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZONEJ W TERMINIE 04.01.2012 – 30.11.2012

POZWOLENIE NR 4/2012 Z DNIA 04.01.2012

I. Organizator (nazwa i adres siedziby)

FUNDACJA PRZYJACIELE CZTERECH ŁAP, ROKITNO 2, 74-304 NOWOGRÓDEK POMORSKI

II. Cel zbiórki

- sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów bezdomnych lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych

- sfinansowanie szczepień ochronnych wyżej wymienionych zwierząt

- sfinansowanie leczenia wyżej wymienionych zwierząt

- zakup karmy i potrzebnych medykamentów dla wyżej wymienionych zwierząt

III. Wynik przeprowadzonej zbiórki:

- dobrowolne wpłaty na specjalne subkonto bankowe o numerze 19 1240 3581 1111 0010 4170 3899 w banku PEKAO SA

 

WYNIK: 12571,50 ZŁ

- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich

WYNIK: 2050 ZŁ

Kwesta była prowadzona podczas uroczystości i imprez okolicznościowych w następującym porządku:

06.01.2012 – Powiercie, Gm. Koło, kwesta podczas wyjazdowej akcji sterylizacji psów i kotów

25.05.2012 – Szczecin, kwesta podczas imprezy plenerowej w dzielnicy Podjuchy

22.06.2012 – Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Szczecinie

22.06.2012 - Dni Barlinka

23.06.2012 - Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Szczecinie

01.07.2012 – Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gorzowie Wielkopolskim

10-11.11.2012 – Wystawa Kotów Rasowych w Gorzowie Wielkopolskim

- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników

           

WYNIK: 8910,62 ZŁ

Łącznie wystawiono 17 skarbon stacjonarnych w następujących punktach:

1. Centrum Ogrodnicze JUCCA, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 141 – 2 skarbonki

2. Salon Psiej Urody, Koło, ul. Opałki

3. Restauracja „Stara Galeria”, Barlinek, ul. Niepodległości 14

4. Sklep Nilago, Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 21

5. Gabinet Kosmetyczny, Poznań, ul. Zakrzewskiego 11D

6. Przychodnia Weterynaryjna, Barlinek, ul. Mickiewicza 8

7. Sklep Zoologiczny Malawi, Barlinek, ul. Gorzowska 6

8. Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15

9. Sklep Zoologiczny Małe ZOO, Myślibórz, ul. Dworcowa 3

10. Sklep Spożywczy, Pabianice

11. Przychodnia Weterynaryjna, Myślibórz, ul. Orzeszkowej 3

12. Auto Port, Renice 59

13. GBS Bank, Barlinek, ul. Strzelecka 2

14. Azyl dla Bezdomnych Psów, Głogów, ul. Portowa 1

15. Przychodnia Weterynaryjna, Głogów, ul. Jedności Robotniczej 18

16. Przychodnia Weterynaryjna, Włocławek, ul. Kraszewskiego 26

CAŁKOWITY WYNIK FINANSOWY ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 23532,12 ZŁ

- zbiórka karmy dla zwierząt do koszy lub pudeł umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników

Zbiórka karmy dla zwierząt była prowadzona w następującym porządku:

06-08.01.2012 - Centrum Ogrodnicze JUCCA, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 141

WYNIK: 113kg karmy dla psów, 3,6kg smakołyków dla psów

Karmę przekazano panu Zbigniewowi Kowalewskiemu, który prowadzi domowe przytulisko dla psów w Krzykosach, Gm. Kłodawa, pow. kolski

04-06.05.2012 - Centrum Ogrodnicze JUCCA, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 141

WYNIK: 98kg karmy dla psów, 2,5kg smakołyków dla psów

Karmę przekazano panu Zbigniewowi Kowalewskiemu, który prowadzi domowe przytulisko dla psów w Krzykosach, Gm. Kłodawa, pow. Kolski

06-08.07.2012 - Centrum Ogrodnicze JUCCA, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 141

WYNIK: 128kg karmy dla psów, 1,5kg smakołyków dla psów

Karmę przekazano panu Zbigniewowi Kowalewskiemu, który prowadzi domowe przytulisko dla psów w Krzykosach, Gm. Kłodawa, pow. Kolski

02-04.11.2012 – Centrum Handlowe Bimex, Barlinek, ul. Żabia 5

WYNIK: 27,47kg karmy dla kotów, 58,98kg karmy dla psów, 0,35kg smakołyków dla psów

Karma została przekazana Barlineckiemu Inspektoratowi OTOZ Animals

17-24.11.2012 – Sklep Zoologiczny Sumatra, Choszczno, ul. Wolności 38

WYNIK: 54,85 kg karmy kotów

Karma została przeznaczona na dokarmianie kotów miejskich, znajdujących się na terenie:

- działki „Pionier” przy ul. Kolejowej,

- ul. Rycerska,

- ul. Mur Południowy,

- ul. Matejki,

- ul. Wysoka.

IV. Wydatkowanie zgromadzonych podczas zbiórki środków:

- 10050zł : sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, odrobaczenia, odpchlenia i zaczipowanie psów i kotów bezdomnych lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych w ramach projektu „MOPSiK dla Barlinka” dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Fundację w okresie 01.06.2012-31.12.2012 na terenie gminy Barlinek

- 1577,59zł : zakup karmy dla Przytuliska w Dębowej

- 11904,53zł : sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów bezdomnych lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych podczas wyjazdowych akcji odbywających się w ramach projektu MOPSiK – Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji

V. Koszt przeprowadzenia zbiórki, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków:

- 800zł : zakup 10 sztuk stacjonarnych skarbonek z pleksiglasu oraz kłódek zabezpieczających

- 82zł : opłata skarbowa w związku z wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Koszty wymienione w punkcie V zostały pokryte ze środków finansowych Fundacji różnych od zebranych podczas przedmiotowej zbiórki publicznej.

VI. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę (imię, nazwisko, adres, telefon)

JUSTYNA KLIMEK, ROKITNO 2, 74-304 NOWOGRÓDEK POMORSKI, TEL. 604449030,

TOMASZ WITKOWSKI,  ROKITNO 2, 74-304 NOWOGRÓDEK POMORSKI, TEL. 600195187 – zmarły w dniu 13.08.2012 został zastąpiony przez

DOROTĘ MARKIEWICZ, UL. NIEMIERZYŃSKA  29B/13, 71-436 SZCZECIN, TEL. 604402299

Powyższe cele są zgodne z celami statutowymi naszej organizacji.

Zebrane fundusze zostały w całości wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.