Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 
 

5 sierpnia 2011 roku Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
otrzymała zezwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej
na terenie gminy Tarnowo Podgórne
w okresie od dnia 5 sierpnia 2011 do dnia 31 maja 2012.
Zbiórka jest prowadzona w formie zbiórki ofiar
do zaplombowanych puszek - skarbonek stacjonarnych
umieszczonych w  Tarnowie Podgórnym
w Centrum Ogrodniczym JUCCA.
 
 
 
 
4 stycznia 2012 roku otrzymaliśmy pozwolenie
Ministra Spraw Wewnętrznych
na przeprowadzenie zbiórki publicznej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie do 30 listopada 2012 roku.
 Tym razem wystawiliśmy znacznie więcej skarbonek,
zamierzamy kwestować podczas różnorakich imprez
oraz zbieramy karmę dla zwierząt.
Celem zbiórki jest sfinansowanie:
- zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów bezdomnych
   lub znajdujących się pod opieką osób niezamożnych

-  szczepień ochronnych wyżej wymienionych zwierząt

-  leczenia wyżej wymienionych zwierząt


-  zakupu karmy i potrzebnych medykamentów dla wyżej
    wymienionych zwierząt
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl