miejscowość, dnia

imię, nazwisko

adres

Starosta (...)

adres Starostwa
 
Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
 

Na podstawie art. 183 kodeksu cywilnego zawiadamiam Starostę (...), o znalezieniu niżej opisanej rzeczy.

W dniu (...) znalazłem psa/kota.

Opis:

(lakoniczny opis: płeć, wiek, wielkość, umaszczenie, cechy charakterystyczne; fotografia zwierzęcia w załączeniu)

Okoliczności znalezienia:

(miejsce, świadkowie, stan i zachowanie zwierzęcia, czy było oznakowane - można dodać, że sprawdzono, np. w lecznicy............, że zwierzę nie jest oznakowane mikroczipem)

Okoliczności znalezienia zwierzęcia w niczym nie wskazywały, że zostało porzucone z zamiarem wyzbycia się jego własności.

Równocześnie zwracam się z zapytaniem o wskazanie miejsca dokąd konkretnie mógłbym oddać zwierzę w przypadku, gdybym nie mógł przechowywać go u siebie i chciał przekazać je organowi przechowującemu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych z dnia 14.06.1966 r.(Dz. U. 1966, Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)

podpis