Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 

Fundacja powstała z inicjatywy trojga ludzi: Brigitte Eschenbrücher, Justyny Klimek i Tomasza Witkowskiego.


Gitta Eschenbrucher:

od lat prowadzi w Polsce gospodarstwo dla psów i kotów. Jego mieszkańcy to głównie stare i chore zwierzęta zabrane z różnych schronisk. Obecnie jest ich 40. Wszystkie mieszkają w domu.
Jeśli zostaje Jej trochę czasu, maluje, i robi to ze sporą pasją.


 
 
 
 
 
Eva-Maria Libera-Grodzki:
 
Dołączyła do Fundacji w 2011 roku.
Społeczniczka, dobra dusza, mądra kobieta i wspaniała przyjaciółka.
 
Lubi gotować i robi to świetnie.
W wolnym czasie ogląda łyżwy, zajmuje się ogrodem, dba o ludzi i zwierzęta.
 
 
 
 
 Ania Malka:
 
Delikatnie i nieśmiało zaczęła działać z nami już w 2012 roku. To dzięki Niej przede wszystkim budzi się Choszczno.
 
 
 
W czasie "wolnym" dogląda wolnożyjących kotów głównie.
 
 
 

Justyna Klimek:

w 2008 przeprowadziła się do wioski w Zachodniopomorskiem i tam poznała Gittę.
Zawsze marzyła, by zrobić coś naprawdę dużego dla zwierząt.
Założyli Fundację.
 
 

W wolnym czasie uczy się malować, fotografuje, podróżuje.

 
 
 
 
Dorota Markiewicz:
 
Formalnie w Fundacji od 2012 roku, jednak współpraca zaczęła się znacznie wcześniej.
Społeczniczka, wędrowniczka.
 
Jej zainteresowania i pasje są liczne jak gwiazdy na niebie. Lubi ludzi i zwierzęta, kocha życie.
 
 
 
 
Ania Protas-Strychalska:
 
Szefowa Domu Tymczasowego dla Psów.Dobra i szalenie pracowita kobieta.
 
W wolnym czasie uprawia rękodzieło, pomaga ludziom i zwierzętom.

Tomek Witkowski:

życiowy partner Justyny, od paru lat mieszkaniec wspomnianej już wioski. Obecnie zajmuje się głównie remontem domu i zarabianiem pieniędzy.

Jego pasje to brydż, literatura i poezja Jacka Kaczmarskiego.

Odszedł nagle i niespodziewanie 14 sierpnia 2012 roku.
 
 
 
 
Agata Kiziuk:
 
Na ten czas umiarkowana optymistka, pomaga zwierzakom ze swego miasta i okolic. Ufa, że świat może stać się lepszym.
Główne zainteresowanie to - życie :) - na resztę nie ma czasu !!!Aby mieć właściwe spojrzenie na własną sytuację w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał i kota, który będzie go ignorował.
 Derek Bruce


Celami Fundacji są:

1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

5. Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności adopcyjnej.

2. Leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.

3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.

5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

6. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.

7. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

8. Stworzenie i pomoc w prowadzeniu Gospodarstwa Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.


Statut fundacji
   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl