Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 
 

MOPSiK = Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji 
 


Jest to projekt, który powstał na skutek porozumienia pomiędzy trzema organizacjami pro zwierzęcymi: Organizacją do Spraw Ochrony Zwierząt S.O.S., Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kole - Kolskie Centrum Adopcyjne ,,Futrzakowo,, , Fundacją „Przyjaciele Czterech Łap” oraz Specjalistyczną Przychodnią Weterynaryjną lek. wet. Daniela Figla w Barlinku.


Aktualnie dwie Fundacje aktywnie w nim uczestniczą: Anaconda z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Fundacja Przyjaciele Czterech Łap z Rokitna.


Jego celem jest ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących poprzez poddanie ich zabiegom sterylizacji i kastracji w mobilnej weterynaryjnej sali operacyjnej.

Aktualności MOPSiKa na facebooku <KLIK>


Mobilna sala operacyjna

to w pełni wyposażona przyczepa przeznaczona do wykonywania zabiegów chirurgicznych. Jej projekt opracowaliśmy wspólnie w oparciu o projekty oryginalnych mobilnych klinik weterynaryjnych produkowanych i użytkowanych masowo w USA. Mieści w sobie dwa stanowiska operacyjne oraz niezbędną aparaturę. Dzięki niej będziemy mogli dotrzeć do małych miejscowości, których mieszkańcy mają zazwyczaj problem z dojazdem do lecznicy weterynaryjnej.


MOPSiK zakłada przeprowadzanie zabiegów w sposób systematyczny i masowy, tzn. skoncentrowany na wybranym terenie, np. wsi, aż do rozwiązania problemu, czyli poddania zabiegowi wszystkich psów i kotów nie przeznaczonych do dalszego rozrodu. Za jednostki przeznaczone do dalszego rozrodu uznaje się zwierzęta znajdujące się w zarejestrowanych hodowlach.

Projekt skierowany jest do niezamożnych opiekunów psów i kotów.


Czego oczekujemy od zwierzolubnych?
Pomocy w zbieraniu finansów.
Pomocy w organizowaniu wyjazdowych sterylizacji.
Pomocy w stworzeniu Mapy Organizowania Polskich Sterylizacji (MOPS), to znaczy wskazywanie miejsc, gdzie mogłyby zostać przeprowadzone masowe wyjazdowe sterylizacje.

Co oferujemy zwierzolubnym?
Nasi zaprzyjaźnieni weterynarze już rozpoczęli masowe sterylizacje wyjazdowe.
Z początku nasze wyjazdowe sterylizacje i kastracje odbywać się będą w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Ponieważ nie dysponujemy jeszcze mobilną salą operacyjną, zabiegi przeprowadzane są w przystosowanych do tego pomieszczeniach. Mogą to być świetlice wiejskie, sale weselne, domy prywatne, itp. Warunkiem jest dobre oświetlenie, czystość na miarę sali operacyjnej, odpowiednia temperatura, dostęp do prądu i wody. Kolejnym warunkiem jest minimalna liczba pacjentów równa 20, nie przekraczająca jednak 30 dziennie.
Aby wyjazd sterylizacyjny doszedł do skutku, musimy mieć pokrycie finansowe na specjalnym MOPSiKowym koncie bankowym.
Cały niezbędny sprzęt (w tym stoły operacyjne, lampy zabiegowe, autoklaw do sterylizacji narzędzi operacyjnych) zespół operacyjny wozi ze sobą.


Wkrótce ruszy strona internetowa MOPSiKa - tam ukazywać się będą wszystkie aktualności i rozliczenia.

Jeśli ktoś chce wesprzeć akcję finansowo, zapraszamy do wpłat na specjalne MOPSiKowe konto:

18 1440 1286 0000 0000 1637 3281

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Rokitno 2
74-304 Nowogródek Pomorski
 
Numer konta bankowego do wpłat z zagranicy:

PL40 1440 1286 0000 0000 1637 3273

SWIFT: NDEAPLP2

Konto Pay Pal : fundacja@przyjacieleczterechlap.pl

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Rokitno 2
74-304 Nowogródek Pomorski  
Z dopiskiem "MOPSiK"
 
 
 


 
   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl