Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 
   Home      Gdy znajdziesz psa lub kota
Gdy znajdziesz bezdomnego psa - ważne!

Znalazłeś psa. Nie ma obroży, albo na obroży nie ma adresu właściciela. Nie wygląda na chorego ani poszkodowanego w wypadku. Jest tylko bezdomny.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do obowiązków Urzędu Gminy. Wpierw zgłaszasz więc to tam.

Nie daj się zbyć. Jeśli urzędnik odmówi opieki nad bezdomnym psem zażądaj datowanej i podpisanej odmowy na piśmie. Pomocne w tym mogą Ci być dokumenty załączone, na końcu, do tego artykułu.
Nie daj sobie wmówić, że skoro znalazłeś psa to on jest już Twój.
Owszem, możesz zadeklarować przetrzymanie u siebie psa, do czasu odnalezienia przez Urząd Gminy jego właściciela lub do czasu znalezienia dla psa domu stałego ... ale za zwrotem poniesionych kosztów na wyżywienie i opieki weterynaryjnej.


Bezdomny pies jest pod opieką Gminy do czasu znalezienia dla niego właściciela!


Pisemną odmowę Gminy zgłoś do Starosty powiatu!
 
Zwierzę bezdomne, w świetle prawa cywilnego, jest rzeczą znalezioną i jeżeli w gminie nie ma schroniska, ani przechowalni znalezionych zwierząt, należy zwierzę zgłosić do Starosty powiatowego - na co wskazuje wykładnia prawa Kodeksu Cywilnego dokonana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl